SENSORYCZNE

IMG_8923

Zajęcia SENSORYCZNE (grupa wiekowa dzieci 2,5r. do 6 lat)

ŚRODA godz. 15:00 i/lub 16:00

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci bądź korygowanie zaburzonych funkcji rozpoznawania i przetwarzania bodźców sensorycznych w celu usprawniania i stymulowania rozwoju psychoruchowego m. in. w zakresie motoryki małej i dużej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz innych procesów poznawczych. Zajęcia odbywają się w grupach max 8 osobowych.

Uczestnicy mają okazję do rozwijania kompetencji interpersonalnych i społecznych (współpraca z innymi dziećmi). W trakcie spotkań wykorzystujemy gry i zabawy edukacyjne, wprowadzamy zabawy ruchowe. Dzieci będą doświadczały różnorodnych bodźców zmysłowych co odpowiednio i całościowo stymuluje ich rozwój, a przy tym będą się świetniie bawić z rówieśnikami. Zrobione własnoręcznie prace będą mogły zabrać do domu.

Zajęcia prowadzi Kinga Kitlińska mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Społeczna. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie. Członek Stowarzyszenia Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej STiDIS, właściciel gabinetu prywatnego SiSens.

Dodatkowo prowadzić będziemy otwarte/bezpłatne spotkania dla rodziców/opiekunów dotyczące rozwoju psychomotorycznego naszych dzieci

gniotki 20180523_124019