MUSICAL ENGLISH

ME  ME1

Musical English, czyli niebanalne zajęcia z języka angielskiego skierowane do dzieci w wieku oe 3 do 7 lat.
​ŚRODA godz. 17:00 (dzieci 5-7 lat)
​ ŚRODA,  godz.18:00 (dzieci 3-6 lat)

Nasze spotkania to osłuchiwanie się z językiem angielskim przez zabawę, muzykę i ruch. Poprzez tradycyjne brytyjskie piosenki i rymowanki dzieci w najprostszy sposób poznają struktury gramatyczne, a doświadczanie zmysłowe, pozwala na ich trwałe zapamiętywanie.

Musical Babies i Musical English to metoda stworzona przez Annę Rattenbury – filologa języka angielskiego a zarazem metodyka Linguarama Polska. Na polskim rynku istnieje już od 12 lat i cieszy się niezmiennym powodzeniem i popularnością.

Naszą pracę wzbogacamy elementami innych metod, takich jak: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementami metody M. Montessori, klanzy, dogoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, arteterapii, biblioterapii, a także terapii SI, w tym terapia ręki i trening motoryki małej i wielkiej.

Połączenie wszystkich tych składowych, sprawia, że jest to ciekawy, lubiany przez dzieci i efektywny sposób nauki języka angielskiego. Uczestnicząc w różnych formach zabawy, maluchy przyswajają słówka, rozwijając własne umiejętności językowe, a także pobudzając wrażliwość muzyczną. Atrakcyjna i zabawowa forma zajęć sprawia, że dzieci chętnie i aktywnie w nich uczestniczą, co przekłada się na kompetencje językowe.

Na każdych zajęciach wykorzystywana jest bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych (plansze, karty obrazkowe, domina, puzzle, maty edukacyjne, plansze z opowiadaniami, karty pracy, prace domowe, itp.)

Język poznany w ten sposób jest niewymazywalny z pamięci, dlatego warto spróbować zajęć MUSICAL BABIES, MUSICAL ENGLISH.

* Program Musical English oraz Musical Babies jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i posiada pozytywną opinię zgodności wydaną przez Rzecznika MEN